Kontakt

Uniprall Sp. z o.o.

  • ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19
    50-069 Wrocław
  • tel/fax. 71/3475776
  • e-mail: kontakt@uniprall.pl
  • NIP: PL8971787024
  • KRS: 0000446447
  • Kapitał zakładowy: 30000 zł